Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 - Khóa 43

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 - khóa 43 như sau:

1. Lịch thi: 

Sáng 25/9: thí sinh nghe phổ biến quy chế thi và điều chỉnh sai sót

Chiều 25/9: thi môn ngoại ngữ

Ngày 26/9: thi môn Chủ chốt

Ngày 02/10: thi môn Cơ sở

Ngày 03/10: dự trữ 

Một số ngành có điều chỉnh lịch thi giữa môn chủ chốt và cơ sở ngành, xem chi tiết tại đây

2. Danh sách các ngành tổ chức thi: xem tại đây

3. Danh sách thí sinh dự thi (cập nhật ngày 15/9): xem tại đây