Thông báo xét tuyển chuyển tiếp cao học chương trình PFIEV đợt 1 năm 2016- khóa 33

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2016

Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển học chuyển tiếp cao học
khóa 33 đối với sinh viên Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao PFIEV, gồm 3 chuyên
ngành với tổng chỉ tiêu 45.
 

TIN LIÊN QUAN