Thông báo tuyển sinh Cao học khóa K33 tại Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2016

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 33 cho 34 chuyên ngành, chung cho 2 định hướng thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ ứng dụng tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Dự kiến tổ chức thi vào các ngày 7,8 và 9/5/2016. 

Nội dung chi tiết của văn bản xem tại đây

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây.

Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 01 năm 2016).

Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ khóa K33) 

TIN LIÊN QUAN