Thông báo thay đổi lịch thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đại học Đà Nẵng điều chỉnh ngày hết hạn đăng ký dự thi và ngày thi dự kiến như sau:

1. Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký dự thi: 26/3/2020.

2. Thời gian thi: Dự kiến 12/4/2020 

3. Đăng ký trực tuyến tại đây. 

Nội dung chi tiết của Thông báo thi xem tại đây 

 

TIN LIÊN QUAN