Thông báo về việc nộp các chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Để chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2019, Đại học Đà Nẵng thông báo đến các học viên từ khóa K29 về trước, đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, nộp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian còn hiệu lực tương đương trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu, để xét tốt nghiệp.

Thời gian nộp chứng chỉ:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/6/2019.

Nơi nộp: 

   - Khối ngành Bách khoa, Ngoại ngữ: Cô Trang, phòng C.101, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3835005 

   - Khối ngành Kinh tế, Sư phạm: Cô An/Cô Diệu, phòng B.902, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3832552

TIN LIÊN QUAN