Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 tại các đơn vị phối hợp đào tạo

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 - khóa 39 tại các đơn vị phối hợp đào tạo:

1. Trường Đại học Bình Dương (các ngành thuộc Trường ĐHSP)

2. Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau

3. Trường Đại học Quảng Nam

4. Trường Đại học Quảng Bình

5. Trường Đại học Xây dựng miền Tây

- Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 20 và 21/7/2019.

Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/6/2019.

- Nhập học: Dự kiến tháng 9/2019.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây. 

Danh mục môn thi: xem tại đây

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị: xem tại đây.


TIN LIÊN QUAN