Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 38, đợt bổ sung

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi sau đại học khóa 38, đợt bổ sung như sau:

- Kết quả thi: xem tại đây.

- Điểm trúng tuyển: xem tại đây.

- Danh sách trúng tuyển: xem tại đây.

  


TIN LIÊN QUAN