Kế hoạch tổ chức tuyển sinh cao học Khóa 38

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức tuyển sinh cao học Khóa 38 như sau:

1. Đối với điểm thi ĐH Đà Nẵng và trường Đại học Quảng Bình:

- Ngày thi: 06, 07/10/2018. Xem lịch thi tại đây.

- Danh sách các ngành có tổ chức thi: xem tại đây

- Danh sách thí sinh đăng ký dự thi: xem tại đây


2. Đối với các địa điểm liên kết khác, ngày thi dự kiến: 24, 25/11

 Các thí sinh thuộc các ngành không tổ chức thi tại Đà Nẵng liên hệ với Ban Kế hoạch-Tài chính, Đại học Đà Nẵng để nhận lại lệ phí đăng ký dự thi.

TIN LIÊN QUAN