Thông báo tuyển sinh cao học Khóa 38

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 38 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) như sau :

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

(dự kiến)

 

DDK

Trường Đại học Bách khoa

 

1

8520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

25

2

8520103

Kỹ thuật cơ khí

25

3

8520201

Kỹ thuật điện

25

4

8520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

25

5

8520203

Kỹ thuật điện tử

25

6

8520115

Kỹ thuật nhiệt

25

7

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

25

8

8580201

Kỹ thuật xây dựng

25

9

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

25

10

8540101

Công nghệ thực phẩm

25

11

8520301

Kỹ thuật hoá học

20

12

8520320

Kỹ thuật môi trường

25

13

8480101

Khoa học máy tính

40

14

8420201

Công nghệ sinh học

25

15

8520114

Kỹ thuật cơ điện tử

20

16

8580101

Kiến trúc

20

 

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

 

17

8229001

Triết học

20

18

8310105

Kinh tế phát triển

20

19

8340101

Quản trị kinh doanh

25

20

8340201

Tài chính – Ngân hàng

20

21

8340301

Kế toán

20

22

8340410

Quản lý kinh tế

20

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

 

23

8440114

Hoá hữu cơ

20

24

8440119

Hoá lý thuyết và hoá lý 

25

8420120

Sinh thái học

26

8420114

Sinh học thực nghiệm

27

8460102

Toán giải tích

29

28

8460104

Đại số và lý thuyết số

29

8480104

Hệ thống thông tin

30

8220121

Văn học Việt Nam

21

31

8229020

Ngôn ngữ học

32

8310630

Việt Nam học

33

8229013

Lịch sử Việt Nam

34

8310401

Tâm lý học

 

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

35

8220201

Ngôn ngữ Anh

25

36

8220203

Ngôn ngữ Pháp

09

37

6022024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

16

- Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 06 và 07/10/2018.Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/9/2018.

 - Nhập học: Dự kiến tháng 12/2018.

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây. 

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị: xem tại đây. 

Danh mục môn thi: xem tại đây.

Đề cương ôn thi: xem tại đây

TIN LIÊN QUAN