Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - Khóa 37 Tại Trường Đại học Quảng Nam

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018

  Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 37 tại các cơ sở liên kết theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng của Đại học Sư phạm, Đại học Kinh tế tại Trường Đại học Quảng Nam

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/4/2018.

- Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 26 và 27/5/2018.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây. 

 

Chi tiết thông báo: xem tại đây

 

       Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị: xem tại đây.

       Danh mục các môn thi: xem tại đây 

       Đề cương ôn thi: xem tại đây.  

       Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với cơ sở liên kết tại nơi nộp hồ sơ hoặc Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, điện thoại: (0236) 3832552./. 

TIN LIÊN QUAN