Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học đợt 1 năm 2018- khóa 37

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học đợt 1 năm 2018- khóa 37 như sau:

 + Gia hạn thời gian đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi đến hết ngày 27/4/2018

 + Lịch thi tuyển chính thức: tổ chức vào các ngày 26 và 27/5/2018.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ số điện thoại 0236.3835345 hoặc 0236.3832552 

TIN LIÊN QUAN