Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh SĐH khóa 36 (cập nhật ngày 23/11)

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh SĐH khóa 36 (đợt 2 năm 2017), cập nhật ngày 23/11/2017, danh sách tại đây.

Các thí sinh đã đăng ký dự thi nhưng chưa có tên trong danh sách liên hệ với Ban Đào tạo để xác minh qua các số điện thoại sau: 

-  Đăng ký vào trường ĐHBK, ĐHNN: gọi số 0236.3835.345

-  Đăng ký vào trường ĐHKT, ĐHSP: gọi số  0236.3832.552

TIN LIÊN QUAN