Thông báo về việc nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017

Để chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2017, Đại học Đà Nẵng thông báo đến các học viên từ khóa K29 về trước, đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, nộp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian còn hiệu lực tương đương trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu, để xét tốt nghiệp.

Thời gian:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/10/2017.

Địa điểm:  Ban Đào tạo, phòng 902, tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.


 

TIN LIÊN QUAN