Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017- khóa 36

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 17 tháng 8 năm 2017

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 36 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) như sau :

STT

Mã số

Chuyên ngành/ Cơ sở đào tạo

Chỉ tiêu

DDK

Trường Đại học Bách khoa

 

1

60520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

20

2

60520103

Kỹ thuật cơ khí

20

3

60520202

Kỹ thuật điện

30

4

60520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

20

5

60520203

Kỹ thuật điện tử

20

6

60520115

Kỹ thuật nhiệt

20

7

60580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

20

8

60580208

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

30

9

60580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

30

10

60540101

Công nghệ Thực phẩm

20

11

60520301

Kỹ thuật hoá học

20

12

60520320

Kỹ thuật môi trường

20

13

60480101

Khoa học máy tính

30

14

60420201

Công nghệ sinh học

20

15

60520114

Kỹ thuật cơ điện tử

20

16

60580102

Kiến trúc

20

DDS

Trường Đại học Sư phạm

 

17

60140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

21

18

60140101

Giáo dục học

19

60140114

Quản lý giáo dục

20

60440114

Hoá hữu cơ

39

21

60440119

Hoá lý thuyết và hoá lý 

22

60420120

Sinh thái học

23

60420114

Sinh học thực nghiệm

24

60460104

Đại số và lý thuyết số

14

25

60460102

Toán giải tích

26

60480104

Hệ thống thông tin

27

60220121

Văn học Việt Nam

28

28

60220240

Ngôn ngữ học

29

60220113

Việt Nam học

30

60220313

Lịch sử Việt Nam

31

60310401

Tâm lý học

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

32

60220201

Ngôn ngữ Anh

35

33

60220203

Ngôn ngữ Pháp

10

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/10/2017.

- Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 29/9/2017.

- Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 11 và 12/11/2017; phân môn Kỹ năng nói tiếng Anh (ngành Ngôn ngữ Anh) thi vào ngày 13/11/2017.

 - Nhập học: Dự kiến tháng 12/2017.

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây. 

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị: xem tại đây. 

Đề cương ôn thi: xem tại đây

TIN LIÊN QUAN