Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 35

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 31 tháng 7 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 35 như sau:
 
 Tổng số bài đề nghị chấm phúc khảo: 09 bài, bao gồm:

 1. Tiếng Anh B: 04 bài.

 2. Giáo dục học: 02 bài.

 3. Khởi sự kinh doanh: 01 bài.

 4. Mạng điện: 02 bài.

 Kết quả chấm phúc khảo: Không có bài thi nào thay đổi điểm so với lần chấm đầu.

TIN LIÊN QUAN