Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 35 (đợt bổ sung)

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo nhận đơn phúc khảo bài tuyển sinh sau đại học khóa 35 (đợt bổ sung), kỳ thi ngày 10, 11 tháng 6 năm 2017, cụ thể như sau:  

- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/8/2017.

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đ/môn. Nộp tại Ban Kế hoạch tài chính, phòng 107, tòa nhà A, Đại học Đà Nẵng.

- Địa điểm nộp đơn: Ban Đào tạo, phòng 902, tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

 (Đơn đề nghị phúc khảo được tải tại đây

TIN LIÊN QUAN