Thông báo tổ chức đánh giá chuẩn tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 2 năm 2017

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn tiếng Anh đầu ra theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau:

1. Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2017

2. Thời gian thi: ngày 16/9/2017

3. Đăng ký trực tuyến tại đây.

Nội dung chi tiết của Thông báo thi: xem tại đây.

Định dạng đề thi theo mẫu VSTEP: xem tại đây.

Mẫu đề thi: xem tại đây.

TIN LIÊN QUAN