TIN TỨC

[55] Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2017 (27/09/2017)
[56] Thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học đợt 2 năm 2017 (12/09/2017)
[57] Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học- đợt 2 năm 2017 (01/09/2017)
[58] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017 - khóa 36 (29/08/2017)
[59] Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại ngữ (28/08/2017)
[60] Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Sư phạm (28/08/2017)
[61] Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế (28/08/2017)
[62] Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Bách khoa (28/08/2017)
[63] Kết quả xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ - đợt tuyển sinh từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2017 (26/08/2017)
[64] Kết quả xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo kết quả thi THPT Quốc gia - đợt tuyển sinh bổ sung từ 21/8 đến 25/8/2017 (25/08/2017)
[65] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 7/2017 (25/08/2017)
[66] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017 tại các địa phương (24/08/2017)
[67] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (24/08/2017)
[68] Thông báo tuyển sinh theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017, đợt xét bổ sung từ 21/8 đến 25/8 (21/08/2017)
[69] Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ vào Đại học Đà Nẵng - Đợt từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2017 (21/08/2017)
[70] Kết quả xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo kết quả thi THPT Quốc gia - đợt tuyển sinh bổ sung từ 13/8 đến 17/8/2017 (18/08/2017)
[71] Kết quả xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ - đợt tuyển sinh từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2017 (18/08/2017)
[72] Thông báo xét tuyển cao học đợt 2 năm 2017 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (17/08/2017)
Tìm thấy: 373 mục   / 21 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...