TIN TỨC

[55] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020 (12/10/2020)
[56] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2020 (07/10/2020)
[57] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, đợt bổ sung từ ngày 07/10 đến ngày 15/10/2020 (07/10/2020)
[58] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Sư Phạm, đợt bổ sung từ ngày 08/10/2020 đến ngày 15/10/2020 (07/10/2020)
[59] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, đợt bổ sung từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/2020 (07/10/2020)
[60] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, đợt bổ sung từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 (06/10/2020)
[61] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung vào một số cơ sở đào tạo thành viên (01/11/2020)
[62] Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT-2020: Điểm chuẩn tăng cao, "đầu vào" chất lượng (05/10/2020)
[63] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Trường Đại học Bách khoa, đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020 (05/10/2020)
[64] Tra cứu kết quả xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020 (05/10/2020)
[65] Thông tin về thủ tục, hồ sơ xác nhận nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Đà Nẵng năm 2020 (05/10/2020)
[66] Điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2020 (04/10/2020)
[67] Đại học Đà Nẵng: Chú trọng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm là tiêu chí, thước đo hiệu quả đào tạo và khẳng định giá trị học hiệu (02/10/2020)
[68] Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 10 năm 2020) (02/10/2020)
[69] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020 (29/09/2020)
[70] Thông tin về thủ tục, hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực vào Đại học Đà Nẵng (đợt xét tuyển 1 năm 2020) (25/09/2020)
[71] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (đợt xét tuyển 1 năm 2020) (25/09/2020)
[72] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 25/9 đến ngày 10/10/2020 (25/09/2020)
Tìm thấy: 696 mục   / 39 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...