TIN TỨC

[55] Hàng nghìn lao động trẻ tham gia Ngày hội việc làm sinh viên Đại học Đà Nẵng (20/04/2019)
[56] Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (12/04/2019)
[57] Công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019 (11/04/2019)
[58] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 tại các đơn vị phối hợp đào tạo (10/04/2019)
[59] Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 10 năm 2019) (05/04/2019)
[60] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 10 năm 2019) (03/04/2019)
[61] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Khóa 39 (02/04/2019)
[62] Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2019 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (02/04/2019)
[63] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại các địa phương (01/04/2019)
[64] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại các địa phương (01/04/2019)
[65] Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 (29/03/2019)
[66] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2019 (29/03/2019)
[67] Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 2 năm 2019 (28/03/2019)
[68] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (cập nhật) (28/03/2019)
[69] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2019 (26/03/2019)
[70] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2019 (26/03/2019)
[71] Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (21/03/2019)
[72] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (16/03/2019)
Tìm thấy: 525 mục   / 30 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...