TIN TỨC

[19] Kết quả xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo kết quả thi THPT Quốc gia - đợt tuyển sinh bổ sung từ 13/8 đến 17/8/2017 (18/08/2017)
[20] Kết quả xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ - đợt tuyển sinh từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2017 (18/08/2017)
[21] Thông báo xét tuyển cao học đợt 2 năm 2017 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (17/08/2017)
[22] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36 tại các cơ sở liên kết (17/08/2017)
[23] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017- khóa 36 (17/08/2017)
[24] Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 theo kết quả thi THPT Quốc gia - đợt tuyển sinh bổ sung từ 13/8 đến 17/8/2017 (14/08/2017)
[25] Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ vào Đại học Đà Nẵng - Đợt từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2017 (11/08/2017)
[26] Thông báo tuyển sinh theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017, đợt xét bổ sung từ 13/8 đến 17/8 (10/08/2017)
[27] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ - đợt tuyển sinh từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2017 (10/08/2017)
[28] Thông tin đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 theo kết quả thi THPT Quốc gia - đợt tuyển sinh bổ sung từ 13/8 đến 17/8/2017 (09/08/2017)
[29] Thông báo hoãn tổ chức thi liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học đợt tháng 7/2017 (03/08/2017)
[30] Hồ sơ nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 (02/08/2017)
[31] Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ vào Đại học Đà Nẵng - Đợt từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2017 (01/08/2017)
[32] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ- đợt tuyển sinh từ ngày 01/4 đến ngày 01/7/2017 (01/08/2017)
[33] Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 35 (31/07/2017)
[34] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2017 (30/07/2017)
[35] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2017 (30/07/2017)
[36] Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 35 (đợt bổ sung) (27/07/2017)
Tìm thấy: 321 mục   / 18 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...