TIN TỨC

[19] Thông tin về phương thức tuyển sinh riêng năm 2021 của các cơ sở đào tạo thành viên Đại học Đà Nẵng (09/02/2021)
[20] Thông tin tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng năm 2021 (09/02/2021)
[21] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh cho người nước ngoài năm 2021 (08/02/2021)
[22] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 (08/02/2021)
[23] Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho người nước ngoài đợt 1 năm 2021 - Khóa 43 (08/02/2021)
[24] Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (08/02/2021)
[25] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 - Khóa 43 (08/02/2021)
[26] Đại học Đà Nẵng: Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, đem lại nhiều cơ hội việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên (05/02/2021)
[27] Nâng cao chất lượng theo chuẩn quốc tế là mục tiêu, nền tảng cho hội nhập và phát triển bền vững (03/02/2021)
[28] Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2021 (03/02/2021)
[29] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 3,4 năm 2020 (29/01/2021)
[30] Đại học Đà Nẵng giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 (21/01/2021)
[31] Kế hoạch nhập học kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - khóa 42 (12/01/2021)
[32] Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - Khóa 42 (08/01/2021)
[33] 10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (05/01/2021)
[34] Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội (04/01/2021)
[35] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 3 và 4 năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng và các địa phương (17/12/2020)
[36] Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2020 (14/12/2020)
Tìm thấy: 695 mục   / 39 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...