Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2023

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2023, trình độ đại học, hệ chính quy như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa: công bố tháng 1/2023 

2. Trường Đại học Kinh tế: công bố tháng 1/2023 

3. Trường Đại học Sư phạm: công bố tháng 1/2023 

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: công bố tháng 1/2023

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: công bố tháng 1/2023 

6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: công bố tháng 1/2023 

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: công bố tháng 1/2023 

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh: công bố tháng 1/2023 

9. Khoa Y - Dược: công bố tháng 1/2023 

TIN LIÊN QUAN