TIN TỨC

[91] Kết quả thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 22 (01/12/2016)
[92] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2016 (16/11/2016)
[93] Lịch thi ngoại ngữ trình độ B1 đợt 22 (01/10/2016)
[94] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016- khóa 34 tại Trường Đại học Quảng Bình (10/08/2016)
[95] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016- khóa 34 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng (10/08/2016)
[96] Lịch thi tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2016 (19/10/2016)
[97] Danh sách thí sinh đăng ký dự thi thi tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2016 (17/10/2016)
[98] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2016 (06/10/2016)
[99] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2016 hệ vừa làm vừa học theo hình thức xét tuyển (06/10/2016)
[100] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 22 (01/09/2016)
[101] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy trình độ đại học, cao đẳng năm 2016 của Đại học Đà Nẵng (30/09/2016)
[102] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ ĐẴNG- Đợt từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2016 (22/09/2016)
[103] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng- đợt tuyển sinh từ ngày 08/9 đến ngày 15/9/2016 (19/09/2016)
[104] HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 2 (từ ngày 11/9 đến 21/9/2016) (10/09/2016)
[105] THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 2 (từ ngày 11/9 đến 21/9/2016) (10/09/2016)
[106] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ ĐẴNG- Đợt từ ngày 08/9 đến ngày 15/9/2016 (08/09/2016)
[107] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng- đợt tuyển sinh từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2016 (05/09/2016)
[108] Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt BỔ SUNG đợt 1 năm 2016 (02/09/2016)
Tìm thấy: 303 mục   / 17 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...