TIN TỨC

[91] Kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (24/08/2020)
[92] Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2020 (24/08/2020)
[93] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 31/8/2020 (21/08/2020)
[94] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 10/9/2020 (21/08/2020)
[95] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 06/9/2020 (21/08/2020)
[96] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (21/08/2020)
[97] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (21/08/2020)
[98] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ năm 2020 vào Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đợt bổ sung từ ngày 21/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (21/08/2020)
[99] Tra cứu kết quả xét tuyển theo hình thức học bạ đợt 1 năm 2020 (21/08/2020)
[100] Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2020 (20/08/2020)
[101] Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2020 (20/08/2020)
[102] Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tạo nhiều cơ hội cho sinh viên hội nhập quốc tế (17/08/2020)
[103] Thay đổi ngày thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức (13/08/2020)
[104] Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng: Hướng đến mục tiêu tất cả sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm (13/08/2020)
[105] Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41 (10/08/2020)
[106] Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41 (07/08/2020)
[107] Kế hoạch tổ chức thi các môn Năng khiếu lấy kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2020 (06/08/2020)
[108] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 (bổ sung) vào các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm (06/08/2020)
Tìm thấy: 695 mục   / 39 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...