TIN TỨC

[91] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 (bổ sung) (13/04/2017)
[92] Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 (05/04/2017)
[93] Công bố Đề án tuyển sinh năm 2017 của Đại học Đà Nẵng (cập nhật ngày 31/3/2017) (04/04/2017)
[94] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 (cập nhật ngày 03/4/2017) (03/04/2017)
[95] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 9 ngành đào tạo mới tại 2 khoa trực thuộc (31/03/2017)
[96] Học chương trình 2 trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Đà Nẵng (24/03/2017)
[97] Đại học Đà Nẵng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh trong tháng 2, 3/2017 (24/03/2017)
[98] Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng bậc đại học hệ chính quy năm 2017 (23/03/2017)
[99] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2017 (15/03/2017)
[100] Đại học Đà Nẵng công bố Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 (15/03/2017)
[101] Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 trình độ đại học theo phương thức xét học bạ (10/03/2017)
[102] Hướng dẫn đăng ký dự thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2017 (10/03/2017)
[103] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông (áp dụng từ năm 2016) (13/03/2017)
[104] Danh mục ngành đào tạo Tiến sĩ (22/03/2017)
[105] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại các địa phương (10/03/2017)
[106] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại các địa phương (10/03/2017)
[107] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (10/03/2017)
[108] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (10/03/2017)
Tìm thấy: 336 mục   / 19 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...