TIN TỨC

[37] Danh sách ngành mới tuyển sinh vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (24/04/2019)
[38] Lịch học bổ sung kiến thức các ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế dành cho thí sinh sinh đăng ký tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Khóa 39 (23/04/2019)
[39] Hàng nghìn lao động trẻ tham gia Ngày hội việc làm sinh viên Đại học Đà Nẵng (20/04/2019)
[40] Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (12/04/2019)
[41] Công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019 (11/04/2019)
[42] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 tại các đơn vị phối hợp đào tạo (10/04/2019)
[43] Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 6 năm 2019) (05/04/2019)
[44] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 6 năm 2019) (03/04/2019)
[45] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Khóa 39 (02/04/2019)
[46] Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2019 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (02/04/2019)
[47] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại các địa phương (01/04/2019)
[48] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại các địa phương (01/04/2019)
[49] Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 (29/03/2019)
[50] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2019 (29/03/2019)
[51] Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 2 năm 2019 (28/03/2019)
[52] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (cập nhật) (28/03/2019)
[53] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2019 (26/03/2019)
[54] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2019 (26/03/2019)
Tìm thấy: 509 mục   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...