TIN TỨC

[37] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 9 năm 2020) (07/12/2020)
[38] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 3 và 4 năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng và các địa phương (26/11/2020)
[39] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - Khóa 42 (20/11/2020)
[40] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 3 và 4 năm 2020 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (11/11/2020)
[41] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 09/11/2020 đến ngày 25/11/2020 (10/11/2020)
[42] Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2020 (06/11/2020)
[43] Điểm trúng tuyển vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT đợt bổ sung từ ngày 07/10 đến 15/10/2020 (03/11/2020)
[44] Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến 31/10/2020 (03/11/2020)
[45] Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến 21/10/2020 (26/10/2020)
[46] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 06/10 đến 12/10/2020 (20/10/2020)
[47] Điểm trúng tuyển vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020 (20/10/2020)
[48] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến 15/10/2020 (20/10/2020)
[49] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến 15/10/2020 (20/10/2020)
[50] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 15/10/2020 đến ngày 21/10/2020 (19/10/2020)
[51] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT năm 2020 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/2020 (15/10/2020)
[52] Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 25/9 đến 10/10/2020 (14/10/2020)
[53] Gia hạn thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020 (12/10/2020)
[54] Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020 (12/10/2020)
Tìm thấy: 695 mục   / 39 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...