TIN TỨC

[37] Danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2018 (05/03/2018)
[38] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 (cập nhật ngày 12/02/2018) (13/02/2018)
[39] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018 - khóa 37 (12/02/2018)
[40] Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2018 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (12/02/2018)
[41] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - Khóa 37 Tại Trường Đại học Quảng Bình (21/02/2018)
[42] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018- khóa 37 (12/02/2018)
[43] Ngành hot tuyển sinh vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 (12/02/2018)
[44] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 2 năm 2018) (09/02/2018)
[45] Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (09/02/2018)
[46] Sinh viên trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 đến từ những tỉnh thành nào (09/02/2018)
[47] Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2018 (25/01/2018)
[48] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 12/2017 (15/01/2018)
[49] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 12/2017 (15/01/2018)
[50] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (bổ sung) (15/01/2018)
[51] Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (27/12/2017)
[52] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (26/12/2017)
[53] Thông báo tuyển sinh cao học các ngành thuộc Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 - khóa 36 (bổ sung) tại các cơ sở liên kết (11/12/2017)
[54] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36 (24/11/2017)
Tìm thấy: 384 mục   / 22 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...