TIN TỨC

[37] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 - khóa 38 (19/07/2018)
[38] Thông báo tuyển sinh cao học Khóa 38 (19/07/2018)
[39] Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 10 năm 2018) (18/07/2018)
[40] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 (cập nhật ngày 17/7/2018) (18/07/2018)
[41] Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2018 (16/07/2018)
[42] Kết quả xét tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng bậc đại học hệ chính quy năm 2018 (16/07/2018)
[43] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2018 của Trường Đại học Sư phạm (11/07/2018)
[44] Cập nhật Đề án tuyển sinh năm 2018 (tháng 7) (10/07/2018)
[45] Kế hoạch nhập học sau đại học khóa 37 (09/07/2018)
[46] Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018 (09/07/2018)
[47] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Liên thông, hệ VLVH đợt tháng 07/2018 tại Trường ĐH Quang Trung (09/07/2018)
[48] Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 37 (03/07/2018)
[49] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 37 (28/06/2018)
[50] Đại học Đà Nẵng công bố Đề án áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù năm 2018 (28/06/2018)
[51] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018 (21/06/2018)
[52] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 tại các địa phương (20/06/2018)
[53] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (20/06/2018)
[54] Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 tại Trường Đại học Quang Trung (19/06/2018)
Tìm thấy: 435 mục   / 25 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...