TIN TỨC

[73] Sinh viên trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 đến từ những tỉnh thành nào (09/02/2018)
[74] Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2018 (25/01/2018)
[75] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 12/2017 (15/01/2018)
[76] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 12/2017 (15/01/2018)
[77] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (bổ sung) (15/01/2018)
[78] Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (27/12/2017)
[79] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (26/12/2017)
[80] Thông báo tuyển sinh cao học các ngành thuộc Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 - khóa 36 (bổ sung) tại các cơ sở liên kết (11/12/2017)
[81] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36 (24/11/2017)
[82] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy Kỳ II năm 2017, đợt từ 20/11 đến 30/12/2017 (23/11/2017)
[83] Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh SĐH khóa 36 (cập nhật ngày 23/11) (13/11/2017)
[84] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 4 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (09/11/2017)
[85] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 4 năm 2017 tại các địa phương (09/11/2017)
[86] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 10/2017 (03/11/2017)
[87] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017- khóa 36 (25/10/2017)
[88] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017- khóa 36 (25/10/2017)
[89] Thông báo tuyển sinh cao học các ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế đợt 2 năm 2017 - khóa 36 tại ĐH Đà Nẵng và các cơ sở liên kết (23/10/2017)
[90] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - Khóa 36 Tại Trường Đại học Quảng Bình (18/10/2017)
Tìm thấy: 409 mục   / 23 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...