TIN TỨC

[73] Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (03/02/2020)
[74] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41 (03/02/2020)
[75] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2020 (31/01/2020)
[76] Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020 (31/01/2020)
[77] Đại học Đà Nẵng không ngừng đa dạng hóa ngành đào tạo và phương thức tuyển sinh (22/01/2020)
[78] Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (20/01/2020)
[79] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 3,4 năm 2019 (17/01/2020)
[80] Thi đánh giá năng lực xét tuyển vào đại học (02/01/2020)
[81] Kế hoạch nhập học sau đại học khóa 40 (27/12/2019)
[82] Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 40 (20/12/2019)
[83] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 40 (20/12/2019)
[84] Danh sách các ngành tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3&4 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (04/12/2019)
[85] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3&4 năm 2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (02/12/2019)
[86] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 4 năm 2019 tại các địa phương (02/12/2019)
[87] Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sỹ E-Tourism (29/11/2019)
[88] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 - Khóa 40 (18/11/2019)
[89] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 Khóa 40 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (15/11/2019)
[90] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3 & 4 năm 2019 tại các địa phương (07/11/2019)
Tìm thấy: 620 mục   / 35 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...