TIN TỨC

[73] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng- đợt tuyển sinh từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2016 (05/09/2016)
[74] Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt BỔ SUNG đợt 1 năm 2016 (02/09/2016)
[75] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 (01/09/2016)
[76] Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển BỔ SUNG ĐỢT 1 vào Đại học Đà Nẵng qua đường bưu điện năm 2016 (23/08/2016)
[77] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ ĐẴNG- Đợt từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2016 (21/08/2016)
[78] THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 1 (từ ngày 21/8 đến 31/8/2016) (20/08/2016)
[79] HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 1 (từ ngày 21/8 đến 31/8/2016) (20/08/2016)
[80] Các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng tiếp tục nhận Giấy chứng nhận kết quả thi trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật (22/08/2016)
[81] Thông báo tổ chức thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 22 (01/09/2016)
[82] Danh sách thí sinh trúng tuyển Đợt I năm 2016 – Hồ sơ xét tuyển muộn (18/08/2016)
[83] Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 tại Đại học Đà Nẵng (18/08/2016)
[84] Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 tại Đại học Đà Nẵng (18/08/2016)
[85] Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy đợt thi tháng 7 năm 2016 (17/08/2016)
[86] Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh bổ sung đợt 21/8 đến 31/8 (16/08/2016)
[87] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng- đợt tuyển sinh từ ngày 01/8 đến ngày 12/8/2016 (16/08/2016)
[88] Danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng (16/08/2016)
[89] Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2016 (15/08/2016)
[90] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2016 (25/08/2016)
Tìm thấy: 264 mục   / 15 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...