TIN TỨC

[73] Kế hoạch nhập học sau đại học khóa 38, đợt bổ sung (24/12/2018)
[74] Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2019 (20/12/2018)
[75] Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 38, đợt bổ sung (14/12/2018)
[76] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 38, đợt bổ sung (14/12/2018)
[77] Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 38 (05/12/2018)
[78] Kế hoạch tổ chức tuyển sinh cao học Khóa 38 (bổ sung) (15/11/2018)
[79] Kế hoạch nhập học sau đại học khóa 38 đối với các ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế (14/11/2018)
[80] Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 38 (29/10/2018)
[81] Kế hoạch nhập học sau đại học khóa 38 (29/10/2018)
[82] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 38 (26/10/2018)
[83] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh hệ VLVH đợt 3 năm 2018 (25/10/2018)
[84] Thông báo về việc phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2018 (11/10/2018)
[85] Thông báo về việc nộp các chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2018 (09/10/2018)
[86] Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2018 (09/10/2018)
[87] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học đợt 3 năm 2018 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (01/10/2018)
[88] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học đợt 3 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (01/10/2018)
[89] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 - khóa 38 (bổ sung) tại các cơ sở liên kết (21/09/2018)
[90] Kế hoạch tổ chức tuyển sinh cao học Khóa 38 (21/09/2018)
Tìm thấy: 509 mục   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...