Thông báo học bổ sung kiến thức cho thí sinh thi cao học khối ngành kinh tế đợt 1 năm 2017

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017

Trường Đại học Kinh tế thông báo về kế hoạch học bổ sung kiến thức đối với những thí sinh có bằng đại học ngành gần hoặc ngành khác với ngành dự kiến đăng ký dự thi cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 như sau:

 1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/3/2017.

 2. Thời gian học: Dự kiến ngày 08/3/2017 đến ngày 02/4/2017.

Nội dung chi tiết của Thông báo: xem tại đây.

Mẫu đơn đăng ký học bổ sung kiến thức: tải tại đây.

TIN LIÊN QUAN