Trang chủ
Trang tuyển sinh các đơn vị
Tuyển sinh sau đại học
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016
Tuyển sinh VLVH
Liên hệ

Kết quả thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 22 (Nov 21 2016 2:05PM)


1. Kết quả thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 22

2. Danh sách thí sinh đạt chuẩn ngoại ngữ B1 đợt 22

12