Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 22

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2016

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh, tiếng Pháp cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng với các thông tin như sau:

1. Thời gian thi: ngày 05/11/2016 (thứ Bảy). 

2. Đối tượng: dành cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng có nhu cầu dự thi (khóa K33 trở về trước). 

3. Thời hạn đăng ký dự thi: đến hết ngày 22/10/2016. 

Nội dung chi tiết của văn bản xem tại đây.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây. 

TIN LIÊN QUAN