Điểm chuẩn thi tuyển sinh sau đại học khóa 33

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 2016

 Thí sinh trúng tuyển phải có tổng điểm của 2 môn thi (không cộng điểm môn ngoại ngữ) cộng với điểm ưu tiên đạt điểm trúng tuyển và không có môn thi nào có điểm dưới 5.0 (năm).  

STT

Ngành

Điểm chuẩn

I. Điểm thi: Đà Nẵng

 

Trường Đại học Bách khoa

 

1

Kỹ thuật điện

10

2

Kỹ thuật điện tử

12.5

3

Kỹ thuật môi trường

10.75

4

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

11.75

5

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

10.5

6

Khoa học máy tính

10.5

Trường Đại học Kinh tế

 

7

Kế toán

10

8

Kinh tế phát triển

11.5

9

Quản lý kinh tế

12.75

10

Quản trị kinh doanh

10

11

Tài chính - Ngân hàng

10

Trường Đại học Sư phạm

 

12

Đại số và lý thuyết số

10

13

Hệ thống thông tin

11

14

Hóa hữu cơ

12

15

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

11

16

Ngôn ngữ học

14

17

Phương pháp Toán sơ cấp

10

18

Quản lý giáo dục

12.5

19

Sinh thái học

11.75

20

Toán giải tích

10

21

Văn học Việt Nam

11.5

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

22

Ngôn ngữ Anh

11

23

Ngôn ngữ Pháp

16

 II. Điểm thi: Quảng Ngãi

 

24

Khoa học máy tính

12.5

25

Quản lý giáo dục

14.75

 III. Điểm thi: Bình Định

 

26

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

11.5

 IV. Điểm thi: Nha Trang

 

27

Kỹ thuật điện

12.25

28

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

13.25

29

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

10.75

 V. Điểm thi: Đak Lak

 

30

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11.75

31

Quản trị kinh doanh

11

32

Tài chính Ngân hàng

10

33

Ngôn ngữ Anh

14

34

Kinh tế phát triển

11

 VI. Điểm thi: Đà Lạt

 

35

Kỹ thuật điện

11.5

TIN LIÊN QUAN