Thông báo về việc nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016

Để chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2016, Đại học Đà Nẵng thông báo đến các học viên từ khóa K29 về trước, đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, nộp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian còn hiệu lực tương đương trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu, để xét tốt nghiệp.

Thời gian:  Từ ngày 10/11 đến ngày 25/11/2016

Địa điểm:  Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng

Học viên các ngành kinh tế, sư phạm nộp tại phòng C604; 

Học viên các ngành kỹ thuật, ngoại ngữ nộp tại phòng A111.

Đối với các học viên đã thi ĐẠT chuẩn đầu ra ngoại ngữ B1 do Đại học Đà Nẵng tổ chức các đợt 19, 20, 21 và 22 không phải nộp chứng nhận ngoại ngữ để xét tốt nghiệp.

TIN LIÊN QUAN