Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 34

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 9 tháng 1 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 34 như sau:
 
 Tổng số bài đề nghị chấm phúc khảo: 29 bài, bao gồm:

 1. Tiếng Anh B: 07 bài.

 2. Lý thuyết tiếng Anh: 03 bài.

 3. Quản trị học: 12 bài.

 4. Mạng điện: 03 bài.

 5. Cơ sở kỹ thuật điện:03 bài.

 6. Cơ học kết cấu: 01 bài.

 Kết quả chấm phúc khảo: Không có bài thi nào thay đổi điểm so với lần chấm đầu.

TIN LIÊN QUAN