Trang chủ
Trang tuyển sinh các đơn vị
Tuyển sinh sau đại học
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016
Tuyển sinh VLVH
Liên hệ

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 34 (Jan 9 2017 4:47PM)


Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 34 như sau:
 
 Tổng số bài đề nghị chấm phúc khảo: 29 bài, bao gồm:

 1. Tiếng Anh B: 07 bài.

 2. Lý thuyết tiếng Anh: 03 bài.

 3. Quản trị học: 12 bài.

 4. Mạng điện: 03 bài.

 5. Cơ sở kỹ thuật điện:03 bài.

 6. Cơ học kết cấu: 01 bài.

 Kết quả chấm phúc khảo: Không có bài thi nào thay đổi điểm so với lần chấm đầu.

12