Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2021

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 3 tháng 2 năm 2021

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau:

1. Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/3/2021

2. Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 18/4/2021 (Chủ nhật).

3. Đăng ký trực tuyến tại đây.

Nội dung chi tiết của thông báo: xem tại đây. 

TIN LIÊN QUAN