Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2018

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau:

 

1. Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/01/2019

2. Thời gian thi: ngày 20/01/2019

3. Đăng ký trực tuyến tại đây.

Nội dung chi tiết của Thông báo thi: xem tại đây.


TIN LIÊN QUAN