Danh sách đăng ký dự thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học theo địa phương tổ chức thi- đợt 2 năm 2018

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018

Đại học Đà Nẵng công bố Danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học theo địa phương tổ chức thi- đợt 2 năm 2018 tính đến ngày 11/9/2018: xem tại đây.

Thí sinh có gì thắc mắc, xin liên hệ số điện thoại 0236.3824688

TIN LIÊN QUAN