Thông báo về việc phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi đánh giá chuẩn tiếng Anh đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học, được tổ chức vào ngày 20/01/2019, cụ thể như sau:  

- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày 13/02 đến hết ngày 19/02/2019.

- Địa điểm nộp đơn: Ban Đào tạo, phòng 902, tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

TIN LIÊN QUAN