Danh sách đăng ký dự thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học theo địa phương tổ chức thi- đợt 1 năm 2018

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 9 tháng 3 năm 2018

Đại học Đà Nẵng công bố Danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học theo địa phương tổ chức thi- đợt 1 năm 2018 tính đến ngày 09/03/2018: xem tại đây.

Các thí sinh đã nộp lệ phí nhưng chưa có tên trong danh sách liên hệ với cô Trang (số điện thoại 0236.3835345) để đối chiếu.

TIN LIÊN QUAN