Thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học đợt 2 năm 2017

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo điều chỉnh lịch thi các môn thành phần của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra  theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học -  đợt 2 năm 2017, thứ tự các môn thi cụ thể:

- Sáng ngày 17/9/2017: Đọc hiểu - Nghe hiểu - Viết

- Chiều ngày 17/9/2017: Nói

Lịch thi: xem tại đây.

TIN LIÊN QUAN