Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến 21/10/2020

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến 21/10/2020 như sau:

TT

Trường

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

DDP

Giáo dục Tiểu học

7140202

23.45

2

DDP

Luật kinh tế

7380107

15.75

 

TIN LIÊN QUAN