Thứ ba, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Thứ năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017

Năm 2017, Đại học Đà Nẵng thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 và xét tuyển học bạ.

Thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2017

Năm 2017, Đại học Đà Nẵng thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 và xét tuyển học bạ.

Tìm thấy: 7 mục