Thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2018

Các CSGDĐH tuyển sinh gồm: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN, ĐHSP, ĐHSPKT, PH Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt- Anh, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Khoa GDTC. 

Thứ tư, ngày 9 tháng 8 năm 2017

Trường ĐH Ngoại ngữ: 48 chỉ tiêu; Trường ĐH Sư phạm: 631; Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum: 358; Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt- Anh: 45; Khoa Công nghệ: 150; Khoa CNTT&TT: 32.

Tìm thấy: 139 mục   / 8 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...