Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ - đợt tuyển sinh từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2017

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển vào các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng theo hình thức xét tuyển học bạ, đợt tuyển sinh từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2017.

Thí sinh xem Điểm trúng tuyển tại đây.

Thí sinh xem Danh sách trúng tuyển tại đây.

TIN LIÊN QUAN