Tra cứu kết quả xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng các đợt đăng ký xét tuyển bổ sung sau ngày 08/09/2023

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023

Để xem được kết quả xét tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng các đợt đăng ký xét tuyển bổ sung sau ngày 08/09/2023, thí sinh hãy truy cập vào địa chỉ bên dưới để tra cứu:

Link tra cứu