Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 tại các đơn vị thành viên dành cho người nước ngoài

Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 cho các ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Thứ hai, ngày 10 tháng 2 năm 2020

- Thông tin xét tuyển

- Thời gian đăng ký và xét tuyển 

Thứ sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2020

- Thời gian xét tuyển: 

Đợt 1: tháng 5/2020, Đợt 2: tháng 8/2020

Đợt 3: tháng 10/2020, Đợt 4: tháng 12/2020

Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017

1. Cao học: Hạn chót nộp hồ sơ: 10/11/2017. Ngày thi chính thức: 02,03/12/2017 

2. NCS: Hạn chót nộp hồ sơ: 24/11/2017. Ngày bảo vệ đề cương NCS: 16/12/2017.

Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

Tìm thấy: 23 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]