Danh mục ngành đào tạo Tiến sĩ

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017

(Cập nhật ngày 30/12/2021)

STT

Mã ngành

Tên ngành

I. Trường Đại học Bách khoa

1

9420201

Công nghệ sinh học

2

9480101

Khoa học máy tính

3

9520101

Cơ kỹ thuật

4

9520103

Kỹ thuật cơ khí

5

9520115

Kỹ thuật nhiệt

6

9520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

7

9520201

Kỹ thuật điện

8

9520203

Kỹ thuật điện tử

9

9520208

Kỹ thuật viễn thông

10

9520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11

9540101

Công nghệ thực phẩm

12

9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

13

9580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

14

9580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

15

9520320

Kỹ thuật môi trường

16

9580201

Kỹ thuật xây dựng

II. Trường Đại học Kinh tế

1

9310105

Kinh tế phát triển

2

9340101

Quản trị kinh doanh

3

9340201

Tài chính – Ngân hàng

4

9340301

Kế toán

5

9620115

Kinh tế Nông nghiệp

III. Trường Đại học Sư phạm

1

9220121

Văn học Việt Nam

2

9229020

Ngôn ngữ học

3

9440114

Hoá hữu cơ

4

9480104

Hệ thống thông tin

5

9140114

Quản lý giáo dục

6

9460104

Đại số và lí thuyết số

7

9140111

Lý luận và PPDH bộ môn (Vật lí)

8

9229013

Lịch sử Việt Nam

9

9420101

Sinh học

IV. Trường Đại học Ngoại ngữ

1

9220201

Ngôn ngữ Anh

 

 

 

TIN LIÊN QUAN