Danh mục ngành đào tạo Tiến sĩ

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017

STT

Mã ngành

 Tên ngành

I. Trường Đại học Bách khoa

1

62420201

Công nghệ sinh học

2

62480101

Khoa học máy tính

3

62520101

Cơ kỹ thuật

4

62520103

Kỹ thuật Cơ khí

5

62520115

Kỹ thuật nhiệt

6

62520115

Kỹ thuật cơ khí động lực

7

62520202

Kỹ thuật điện

8

62520203

Kỹ thuật điện tử

9

62520208

Kỹ thuật viễn thông

10

62520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11

62540101

Công nghệ thực phẩm

12

62580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

13

62580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

II. Trường Đại học Kinh tế

14

62310105

Kinh tế phát triển

15

62340102

Quản trị kinh doanh

16

62340201

Tài chính - Ngân hàng

17

62340301

Kế toán

18

62620115

Kinh tế Nông nghiệp

III. Trường Đại học Ngoại ngữ

19

62220201

Ngôn ngữ Anh

IV. Trường Đại học Sư phạm

20

62440114

Hóa hữu cơ

21

62220240

Ngôn ngữ học

22

62220121

Văn học Việt Nam

 

TIN LIÊN QUAN