Thông báo tổ chức thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 21

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2016

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh, tiếng Pháp cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng với các thông tin như sau:

1. Thời gian thi: ngày 19/3/2016. 

2. Đối tượng: dành cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng có nhu cầu dự thi( các khóa tuyển sinh 29 trờ về trước). 

Nội dung chi tiết của văn bản xem tại đây.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây. 

TIN LIÊN QUAN