Đề cương ôn thi cao học các ngành thuộc trường Đại học Sư phạm

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Xem chi tiết đề cương ôn thi cao học các ngành ở link tương ứng bên dưới:

- Các ngành: Đại số và Lý thuyết số, Toán giải tích, Phương pháp toán sơ cấp.

- Hệ thống thông tin.

- Hóa hữu cơ.

- Hóa lý thuyết và hóa lý:

                   + Hóa đại cương

                   + Cơ sở hóa lý 

- Lý luận phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.

- Ngôn ngữ học.

- Quản lý giáo dục.

- Sinh thái học:

             + Sinh thái học đại cương.

- Văn học Việt Nam.

- Lịch sử Việt Nam.

- Việt nam học.

- Tâm lý học.

- Giáo dục học.

- Sinh học thực nghiệm.

- Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

          + Khoa học môi trường 

          + Cơ sở sinh thái học. 


 

 

my boyfriend cheated on me with my mom i cheated on husband women who cheat
dating for married read wife who cheated
hiv picture hiv and aids information history of hiv and aids
women who love to cheat sledaddicts.com women affair
abortion vacuum aspiration site post abortion
wife cheat women who cheat on men cheat on your wife
i had a dream my boyfriend cheated on me link did my boyfriend cheat
i cheated on my boyfriend quotes turbofish.com why did my boyfriend cheat
my wife cheated now what do i do blog.sitters4charities.org so your wife cheated on you
women wanting to cheat click why cheat on your wife
my girlfriend cheated on me should i take her back my girlfriend cheated on me with her ex my girlfriend cheated on me but i still love her
how to cheat on your boyfriend will my boyfriend cheat cheat boyfriend
i cheated on my husband and loved it i cheated on my husband stories should i cheat on my husband
my spouse cheated on me now what site wife wants to cheat
what makes women cheat boomasontennis.com reasons women cheat on their husbands
cheat wifes go when a husband cheats