Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 06/9/2020

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 21/8 đến 06/9/2020 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

Điều kiện học lực lớp 12

1

7140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 14 ngành đào tạo tại Trường)

22.72

Giỏi

2

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

22.40

 

3

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

18.93

 

4

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

19.94

 

5

7510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

18.13

 

6

7510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

18.08

 

7

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

19.67

 

8

7510402

Công nghệ vật liệu

19.75

 

9

7510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp)

20.13

 

10

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

18.52

 

11

7540102

Kỹ thuật thực phẩm

19.68

 

Ghi chú:

     

Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây 
  

 

TIN LIÊN QUAN