Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 24/8 đến 30/8/2020

Ngày đăng: Thứ bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 24/8 đến 30/8/2020 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

1

7510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

20.00

2

PFIEV

Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp PFIEV

18.00

3

7905206

Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông

18.00

4

7905216

Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng

18.00

5

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

16.00

6

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

16.00

7

7520122

Kỹ thuật tàu thủy

16.00

8

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

16.00

9

7520320

Kỹ thuật môi trường

16.00

10

7520115CLC

Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

16.00

11

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

19.00

12

7580205CLC

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)

18.00

13

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

18.00

 

Ghi chú:    
(1) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố. 

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây

TIN LIÊN QUAN