Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2 ngành mới Răng - Hàm - Mặt và Dược học từ năm 2017

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 2017

Từ ngày 22/5/2017, ĐHĐN có thêm 2 ngành mới thuộc Khoa Y Dược gồm: ngành Răng - Hàm - Mặt và ngành Dược học. Hai ngành mới sẽ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học từ năm 2017.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào 2 ngành đào tạo mới nói trên trong đợt điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 15/7 đến ngày 23/7 theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành thuộc Khoa Y Dược - ĐHĐN năm 2017 như sau:

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp môn

Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng

250

 

1

DDY

52720101

Y đa khoa

100

B00

2

DDY

52720501

Điều dưỡng

50

B00

3

DDY

52720601

Răng - Hàm - Mặt

40

B00

4

DDY

52720401

Dược học

60

A00, B00

Khoa Y Dược xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia. Phạm vi xét tuyển trên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin, thí sinh liên hệ:

- 0236.3990456 / 0236.3990468: Khoa Y Dược - ĐHĐN.

- 0236.3835345 / 0236.3892538: Ban Đào tạo - ĐHĐN.

TIN LIÊN QUAN