Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu năm 2017(cập nhật)

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu:

 - Cập nhật đến ngày 22/5/2017: xem tại đây. 

 - Cập nhật đến ngày 23/5/2017: xem tại đây.

 - Cập nhật đến ngày 24/5/2017: xem tại đây.

 - Cập nhật đến ngày 25/5/2017: xem tại đây.

 - Cập nhật đến ngày 26/5/2017: xem tại đây.

 - Cập nhật đến ngày 29/5/2017: xem tại đây.

 - Cập nhật đến ngày 30/5/2017: xem tại đây.

 - Cập nhật đến ngày 31/5/2017: xem tại đây.

 - Cập nhật đến ngày 01/6/2017: xem tại đây.

 - Cập nhật đến ngày 02/6/2017: xem tại đây.

 - Cập nhật đến ngày 20/6/2017: xem tại đây.

Các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi nhưng chưa có tên trong danh sách liên hệ với Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng để đối chiếu.

Địa chỉ liên hệ: phòng 101, tòa nhà C, số 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

Email: bandaotao@ac.udn.vn

Điện thoại: 0236.3835345, 0236.3892538. 

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu: đến hết ngày 31/5/2017.

TIN LIÊN QUAN