Đại học Đà Nẵng tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 Đại học Đà Nẵng thông báo Thông tin đăng ký xét tuyển vào cao đẳng hệ chính quy năm 2017 với 2280 chỉ tiêu của trường Cao đẳng Công  nghệ và 400 chỉ tiêu của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. 

  Xem nội dung chi tiết tại đây.

TIN LIÊN QUAN