Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2016

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH VLVH VÀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG HỆ VLVH

 Ngày thi: 22, 23 tháng 10 năm 2016

STT

Địa điểm thi/Ngành

Mã trường

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

VLVH

Liên thông

I

Trường Đại học Quảng Nam

 

 

 

1

Sư phạm Hóa học (CĐ - ĐH)

DDS

D140212

 

18.50

2

Sư phạm Ngữ văn (CĐ - ĐH)

DDS

D140217

 

17.50

3

Sư phạm tiếng Anh (CĐ - ĐH)

DDF

D140231

 

16.50

II

Trường CĐ KTKT Quảng Nam

 

 

1

Kế Toán (TC - ĐH)

DDQ

D340301

 

15.00

III

TTGDTX tỉnh Quảng Nam

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

D140201

 

16.50

IV

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

1

Giáo dục Tiểu học (TC - ĐH)

DDS

D140202

 

17.50

V

Phân Hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

 

1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDP

D340301

 

16.50

2

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

D140201

 

16.50

3

Kế toán

DDP

D340301

20.00

 

4

Quản trị kinh doanh

DDP

D340101

20.50

 

5

Luật

DDQ

D380101

13.50

 

VI

TTGDTX tỉnh Bình Định

 

 

1

Luật

DDQ

D380101

20.00

 

VII

Trường TH Lâm nghiệp Tây Nguyên

 

 

1

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

D340301

 

18.50

2

Quản trị kinh doanh

DDQ

D340101

19.50

 

VIII

TTGDTX tỉnh Đăk Lăk

 

 

1

Luật

DDQ

D380101

20.00

 

IX

Trường TC KTKT tỉnh Đăk Lăk

 

 

1

Luật

DDQ

D380101

18.00

 

X

TTGDTX thành phố Đà Nẵng

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

D140201

 

16.50

XI

Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

D140201

 

15.00

2

Giáo dục Tiểu học (TC - ĐH)

DDS

D140202

 

17.00

3

Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ)

DDS

C140201XT

16.50

 


Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển phải có tổng điểm của 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng đạt điểm trúng tuyển và không có môn nào bị điểm 0 (không) đối với hình thức vừa làm vừa học, mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên đối với đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học. 

- Thí sinh xem Kết quả thi tại đây.

- Xem Danh sách trúng tuyển tại đây

TIN LIÊN QUAN